Produkter

Våra produkter

Ett urval av våra produkter

Industriportar / Takskjutportar

Industriportar

När man letar efter rätt industriport / industriportar är säkerhet, hållbarhet, möjlighet till anpassning och utseende mycket viktiga egenskaper. Du söker en pålitlig produkt som ska fungera problemfritt under alla omständigheter. En beprövad produkt som tillverkas efter dina önskemål och som levereras i tid.

Garageportar

Garageportar

Varje garageport / garageportar som lämnar vår fabrik byggs enligt order. Vi kan erbjuda dig ett brett urval av portar som tillverkas av kvalitetsmaterial i en mängd olika utformningar, material, strukturer och profiler. Du kan kombinera dessa så att resultatet verkligen tillfredsställer ditt hjärta.

Vipportar

Vipportar för garagelängor

Med våra vipport / vipportar har vi målmedvetet strävat efter att ha absolut högsta kvalitet i både grundkonstruktion och slutprodukt och att ligga längst fram när det gäller produktutveckling, design och användande av högteknologiska lösningar.

Uterum

Uterumsexperten har alla typer av uterum och inglasningar, allt från enkla uterum som skyddar mot regn och blåst, till avancerade  vinterträdgårdar och fasadpartier, både skjutbara och vikbara varianter. Halle Fritid är ett skjutpartisystem för sommarbruk. Halle Mertid är skjutpartisystemet som är anpassat för användning både  vår, sommar och höst. Halle Alltid är ett uterumssystem med köldbryggebrutna aluminiumprofiler och är därmed användbart året om . Halle Vikpartier finns i 24 mm respektive 42  mm glas. Halle Fasad är ett välisolerat skjutpartisystem anpassat att sitta i en husvägg.

Hangarportar

Hangarportar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är dukportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions/ idrottshallar och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Dukportarna och -väggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Dukportarna är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Vikportar

Vikportar

Genom vår mycket långa erfarenhet av att tillhandahålla vikportar läggs stor fokus på kvalitet, livslängd och design. Vikporten, som är CE-märkt, och uppfyller högt ställda krav enligt EN13241-1 sparar energi och miljö och bidrar till hög säkerhet för användare av vikporten. Miljö och energiåtgång är vikportens främsta egenskap. Trots att vi både har en ramförstärkt konstruktion, har även vikporten  isoleringsförmåga som en sandwichbyggd port med bruten köldbrygga. Detta bidrar till utomordentligt låga U-värden tillsammans med styrka och stabilitet.

Menu