Köpvillkor

Köpvillkor

För privatpersoner tillämpar ConDoor Group AB Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten.

ConDoor Group AB uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som Tillverkningsvara i butiken.

Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas ConDoor Group AB inom 14 dagar. Anmälan om önskad retur görs via mail till: [email protected]  innehållande information om vårt order- eller fakturanummer, era kontaktuppgifter inklusive telefonnummer

Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt.

Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer ConDoor Group AB debitera dig som kund för värdeminskningen på produkten. Detta gäller även emballaget. Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet med ConDoor Group AB.

När returnerad vara är åter ConDoor Groups lager återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad eller expeditionsavgift. På det belopp som återbetalas har ConDoor Group AB rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller på annat sätt brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

ConDoor Group AB återbetalar beloppet senast 14 dagar från det att varan är åter ConDoor Groups lager.

Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av ConDoor Group AB.

Vid retur från kund till ConDoor Group AB, ansvarar kunden för skador som kan uppstå under transporten.