Industriportar

När man letar efter rätt industriport / industriportar är säkerhet, hållbarhet, möjlighet till anpassning och utseende mycket viktiga egenskaper. Du söker en pålitlig produkt som ska fungera problemfritt under alla omständigheter. En beprövad produkt som tillverkas efter dina önskemål och som levereras i tid.

Besök vår nya webshop

Nu öppnar vår nya webshop där ni kan anpassa och köpa vår garageport Select line.

Dukvikportar för industri och hangarer

Vi samarbetar sedan många år med ChampionDoor Oy som förser hela världen med  speciallösningar och framförallt stora portar. Vi har en målmedveten strävan att erbjuda absolut högsta kvalitet i både grundkonstruktion och slutprodukt och att ligga längst fram när det gäller produktutveckling, design och användande av högteknologiska lösningar.

ConDoor, skräddarsydda garageportar, vikportar och takskjutportar

Portservice!

Vid behov av portservice kontakta någon av våra samarbetspartners:

Mälardalen, Uppsala, Stockholm:                                        DoorTechnique Sweden AB      0723-962336

Östergötland, Närke, Södermanland, Småland:                Skill AB 010-2203800

Skåne, Halland, Blekinge:                                                      ATS 0704-831987

Stora portar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är dukportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions/ idrottshallar och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Dukportarna och -väggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Dukportarna är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Vikportar

Vikportar

Genom vår mycket långa erfarenhet av att tillhandahålla vikportar läggs stor fokus på kvalitet, livslängd och design. Vikporten, som är CE-märkt, och uppfyller högt ställda krav enligt EN13241-1 sparar energi och miljö och bidrar till hög säkerhet för användare av vikporten. Miljö och energiåtgång är vikportens främsta egenskap. Trots att vi både har en ramförstärkt konstruktion, har även vikporten  isoleringsförmåga som en sandwichbyggd port med bruten köldbrygga. Detta bidrar till utomordentligt låga U-värden tillsammans med styrka och stabilitet.

Medlem i branschföreningen Portgruppen

För hjälp med portservice i Östgötaregionen ring: 010-2203800

För hjälp med portservice i Mälardalen/Uppsala ring: 0723-962336

Menu