Säkerhet

Säkerheten främst

Säkerhet inuti och runt ditt hem är viktig. Därför är också säkerhet vår ledstjärna i konstruktion och användning av våra garageportar.

Din garageport måste fungera tillförlitligt i många år och vara säker och enkel att använda. Det är också självklart att du måste kunna låsa din port.

Klämskydd för fingrarna

Samtliga portar i vårt utbud har klämskydd som standard.

Formella regler ställer krav på skydd som hindrar att fingrarna kläms mellan panelerna när man öppnar eller stänger porten.

Fjäderbrottskydd

Våra portar har som standard utrustats med fjäderbrottskydd.

Detta förhindrar att porten plötsligt stängs eller faller oavsiktligt vilket skulle kunna orsaka en olýcka med skaderisk.

Inbrottsskydd

Det är viktigt att din garageport ger dig trygghet. Låsen på våra portar är granskade och certifierade av stiftelsen för fasadelementkvalitet – SKG. SKG-märkningen är en viktig säkerhetsaspekt.

Anti-lyft funktion

Om din port har elektrisk manövrering skyddas den automatiskt av en anti-lyft funktion. Denna utrustning är inbyggd i motorsystemet och hindrar att porten lyfts genom att den skapar motstånd när någon försöker öppna porten för hand.

Klämskydd

Våra elektriskt manövrerade garageportar är som standard utrustade med en kraftbegränsare. Denna ser till att porten öppnas automatiskt om lätt motstånd uppstår, t.ex. om en person eller ett fordon kommer emellan.

Önskar du offert?

Lämna dina uppgifter och vad du behöver hjälp med, så hör vi av oss så snart vi hinner.