Säkerhet

Säkerhet

Säkerheten betyder mycket för oss när vi utformar, konstruerar och installerar våra takskjutportar.

Naturligtvis uppfyller våra takskjutportar och skensystem alla gällande produktstandarder i kombination med de motordrifter som vi erbjuder. EN13241-1 (DIN EN12453, DIN EN12604, DIN EN12978). Portarna är också vid behov utrustade med säkerhetskomponenter som godkänts av TÜV: fjäderbrottskydd och wirebrottskydd och skydd för att förhindra vajerslack. Utöver obligatorisk säkerhetsutrustning, kan vi också erbjuda andra tilläggsåtgärder för ökad säkerhet.

Fjäderbrottskydd

Om en fjäder i skensystemet skulle brista (t. ex när dess livslängd närmar sig slutet) kan takskjutporten plötsligt stängas med hög hastighet. För portar som manövreras manuellt kan detta resultera i farliga situationer. Därför är dessa takskjutportar som standard utrustade med ett obligatoriskt fjäderbrottskydd. För portar med eldrift finns fjäderbrottsskyddet som extra tillval.

Vajerbrottskydd

Om, mot förmodan, en av vajrarna i skensystemet skulle brista, kan en potentiellt farlig situation uppstå när porten öppnas eller stängs. För att minska risken för vajerbrott överdimensionerar vi vajrarna sexfaldigt. Detta minskar sannolikheten för att båda vajrarna skulle brista samtidigt till nära noll. Även om det inte är obligatoriskt att montera vajerbrottskydd när man använder våra vajrar, så rekommenderar vi att det trots allt monteras. Trots allt så kommer ju säkerheten alltid i första hand!

Skydd för att förhindra vajerslack

Om en vajer skulle slacka, t ex om porten skulle stöta på ett hinder när man stänger den, ser vajerslackskyddet till att motorn också stoppas. Detta förhindrar att farliga situationer uppstår. Ett vajerslackskydd är obligatoriskt för takskjutportar som manövreras elektriskt.

Klämskyddslist

Man kan också välja att montera en klämskyddslist på elektriskt manövrerade portar för att få extra säkerhet. Om porten stängs samtidigt som någon befinner sig under den, kommer klämskyddslisten vid kontakt att stoppa porten automatiskt. Det finns två varianter av klämskyddslister. En optisk samt en pneumatisk.

’Smart-Lock’

En liten motordriven takskjutport kan lätt säkras med vår ’Smart-Lock’- utrustning. Denna förhindrar att objudna gäster kan lyfta porten för hand och ta sig in i byggnaden. När det gäller tyngre portar är det inte lika nödvändigt.

Klämskydd för fingrarna

Klämskydd för fingrarna är obligatoriskt (CE standard) för takskjutportar upp till en höjd av 2.5 meter (höjden på vikpunkten för toppsektionen). Klämskydd är inte obligatoriskt för högre takskjutportar men ger extra skydd. Klämskydd levereras till samtliga våra S40 och A40 modeller.

Sammanfattning av säkerhets- och skyddsmöjligheterna

 
Beskrivning Obligatoriskt Rekommenderat
Fjäderbrottskydd För manuella- o. kedjemanövrerade
portar
Alltid
Vajerbrottskydd Om vajrarna är mindre än
sex ggr överdimensionerade
Alltid
Vajerslackskydd 1 st för elektriskt manövrerade
portar
Alltid
Klämskyddslist Ej obligatoriskt För extra säkerhet
Smart-Lock Ej obligatoriskt För extra säkerhet på
mindre portar
Fingerklämskydd Om vikpunkten < 2.5 m Alltid

Önskar du offert?

Lämna dina uppgifter och vad du behöver hjälp med, så hör vi av oss så snart vi hinner.