Den robusta energiporten

I Reco Duo har vi kombinerat det bästa av två världar. Ni får en port stark som en rambyggd och med ett isolervärde som en sandwichbyggd port.

Reco Duo

Prisvärda fördelar:

  • Inåtgående portar höjer sig från golvet vid öppnandet. Minskar friktionen mot golvet och slitaget på gummilisten.
  • Stark som en rambyggd med ett isolervärde som en sandwichbyggd port.
  • Karmgångjärnen är justerbara i höjd- och sidled vilket underlättar monteringen av porten.
  • Reco Duo kan tillverkas med svart beklädnadsplåt.
Menu