Underhåll

Underhåll

Det är kostnadseffektivt att underhålla funktion och säkerhet.

Oavsett om Ni har en enstaka port eller en hel anläggning så är funktion och säkerhet viktiga parametrar – och vi vet hur dessa underhålls!

För att säkerställa funktion över tiden måste all mekanik underhållas.

I vissa fall behöver delar bytas ut i tid för att förhindra att Er verksamhet blir stillastående.

Ett löpande underhåll, av en kompetent tekniker, minimerar alla former av driftstörningar med tillhörande kostnader/förluster.

I Boverkets författningssamling (2006:26) finns regler och rekommendationer för hur frekvent och i vilken omfattning service och underhåll på bl.a. motordrivna portar ska genomföras.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där vi, tillsammans med Er, diskuterar den mest lämpliga formen av säkerhet och tillförlitlighet för framtiden.

Önskar du offert?

Lämna dina uppgifter och vad du behöver hjälp med, så hör vi av oss så snart vi hinner.